Πολιτική Απορρήτου

Η Prestige Brands (UK) Limited («Prestige Brands» ή «εμείς» ή «μας» ή «εμάς» ή «ημών») και κάθε μια από τις συνδεόμενες και τις θυγατρικές της (συλλογικά, ο «Prestige Brands Group») δεσμεύεται να σέβεται το απόρρητο σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει στους χρήστες του ιστοτόπου https://www.prestigebrands.com/ (ο «Ιστότοπoς» μας) τον τρόπο με τον οποίο η Prestige Brands, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»), συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες των εν λόγω χρηστών σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και, εάν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, η επιλογή σας είναι να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστοτόπου μας, συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό και να σημειωθεί ότι η συνεχής χρήση του Ιστότοπου από εσάς μετά τις αλλαγές που θα κάνουμε θεωρείται ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τον Ιστότοπο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σημειώστε επίσης ότι για άλλους ιστοτόπους του ομίλου Prestige Brands Group ενδέχεται να ισχύουν άλλοι όροι και πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν αποσκοπεί και δεν δημιουργεί κανένα συμβατικό ή άλλο νομικό δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέρος ή για λογαριασμό οποιουδήποτε μέρους. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για τους ιστοτόπους τρίτου μέρους στους οποίους μπορεί να παραπέμπει ο Ιστότοπος μας. Όλοι οι όροι με κεφαλαία στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εάν δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την ίδια έννοια που ορίζεται στον ΓΚΠΔ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ::

  1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σκοποί της επεξεργασίας και νομική βάση επεξεργασίας
  2. Συνέπειες μη παροχής των δεδομένων σας
  3. Κατηγορίες αποδεκτών και διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων
  4. Ισχύουσες περίοδοι διατήρησης
  5. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας
  6. Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης
  7. Ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σκοποί της επεξεργασίας και νομική βάση επεξεργασίας – Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε σε σχέση με εσάς και γιατί;

i. Για κάθε επισκέπτη του Ιστοτόπου μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα χρήσης: στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης σας στο διαδίκτυο (π.χ. τύπος, έκδοση, γλώσσα), το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον εργασίας σας, τον ιστότοπο από τον οποίο κάνατε κλικ για να μας επισκεφθείτε (διεύθυνση URL παραπομπής), τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα(ες) που επισκέπτεστε στον Ιστότοπο μας, την ημερομηνία/ώρα χρήσης του Ιστοτόπου μας, την κατάσταση πρόσβασης/τον κωδικό κατάστασης HTTP, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP). Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες και συλλέγονται μέσω των αρχείων καταγραφής των διακομιστών μας. Οι σκοποί της συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι να τις χρησιμοποιήσουμε για να σας παρέχουμε πρόσβαση στον Ιστότοπο μας, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια του Ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης τεχνικών βλαβών/σφαλμάτων σε οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές μεταδόσεις). Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητες για: (α) τους σκοπούς των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών ενός υποκειμένου των δεδομένων (χρήστης του Ιστοτόπου μας) που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (Άρθρο 6(1)(στ)). Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω, και/ή (β) την εκτέλεση μίας σύμβασης (τη χρήση και τη συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης, https://dentek-eu.com/terms-conditions στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή προκειμένου να λάβουμε μέτρα σύμφωνα με το αίτημα σας πριν από τη σύναψη μίας σύμβασης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 6(1)(α)).

ii. Εάν επισκεφθείτε τον Ιστότοπo μας και δημιουργήσετε λογαριασμό στον Ιστότοπo μας, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν δεδομένα λογαριασμού: αναγνωριστικό χρήστη, κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, διεύθυνση, πληροφορίες σχετικά με την ηλικία σας, (ενώ μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση ή το επάγγελμά σας και γιατί ενδιαφέρεστε για τον Ιστότοπο μας και την επικοινωνία μαζί μας). Οι σκοποί της συλλογής αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η χρήση τους για τη διαχείριση και την ασφάλεια του λογαριασμού, την ανταπόκριση στα ερωτήματά σας και/ή στα αιτήματα παροχής πληροφοριών, την παροχή σε εσάς υλικού μάρκετινγκ και πληροφοριών στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και διατηρείται η φιλική προς το χρήστη ποιότητα του Ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης παροχής πληροφοριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας). Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητες για: (α) τους σκοπούς των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών ενός υποκειμένου των δεδομένων (χρήστης του Ιστοτόπου μας) που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (Άρθρο 6(1)(στ)). Τέτοια συμφέροντα είναι η δημιουργία και η διαχείριση του λογαριασμού σας, όπως ζητήθηκε από εσάς, καθώς και η επίτευξη άλλων σκοπών που αναφέρονται παρακάτω. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω, ή/και (β) την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή προκειμένου να λάβουμε μέτρα σύμφωνα με το αίτημα σας πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 6(1)(α))- ή/και (γ) τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στα πλαίσια του ΓΚΠΔ (άρθρο 6(1)(γ)).

 

iii. Εάν συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς μέσω του Ιστοτόπου μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, διεύθυνση, πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση ή το επάγγελμά σας, σχόλια για την έρευνα ή τον διαγωνισμό ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται σε σχέση με τον διαγωνισμό, καθώς και πρόσθετες δημογραφικές πληροφορίες. Οι σκοποί της συλλογής αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της έρευνας ή του διαγωνισμού, την ενημέρωση του/των νικητή/ων, την παράδοση του/των βραβείου/ων, την ανάλυση του ενδιαφέροντός σας (για σκοπούς μάρκετινγκ, τη βελτίωση των προϊόντων μας και την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος, της ζήτησης). Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητες για: (α) τους σκοπούς των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών ενός υποκειμένου των δεδομένων (χρήστης του Ιστοτόπου μας) που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (Άρθρο 6(1)(στ)). Τέτοια συμφέροντα είναι η δημιουργία και η διαχείριση του λογαριασμού σας, όπως ζητήθηκε από εσάς, καθώς και η επίτευξη άλλων σκοπών που αναφέρονται παρακάτω. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω, ή/και (β) τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στα πλαίσια του ΓΚΠΔ (Άρθρο 6(1)(γ)). Επιπλέον, υφίσταται νομική βάση που βασίζεται στο ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. την έρευνα ή τον διαγωνισμό) ΓΚΠΔ (Άρθρο 6(1)(α)).

2. Συνέπειες μη παροχής των δεδομένων σας

Κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο μας, είναι απαραίτητο να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας για να συνάψετε σύμβαση μαζί μας ή για να λάβετε προωθητικό υλικό, πληροφορίες ή/και άλλες απαντήσεις στα αιτήματά σας. Σε περίπτωση που η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας είναι προαιρετική και δεν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να λάβετε τέτοιου είδους προωθητικό υλικό, πληροφορίες ή/και άλλες απαντήσεις στα αιτήματά σας. Ωστόσο, εκτός εάν απαιτείται ρητά κάτι διαφορετικό, η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων σας δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για εσάς.

3. Κατηγορίες αποδεκτών και διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν από εμάς στα ακόλουθα μέρη για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

i. Ο όμιλος Prestige Brands Group: η μητρική μας οντότητα, Prestige Consumer Healthcare Company Inc., στις ΗΠΑ και κάθε συνδεόμενη και θυγατρική της εντός του παγκόσμιου ομίλου Prestige Brands Group μπορεί να λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. Ανάλογα με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα προσωπικά δεδομένα, διαφορετικά τμήματα εντός της Prestige Brands ενδέχεται να λάβουν τα προσωπικά δεδομένα σας. Για παράδειγμα, το τμήμα πληροφορικής μας έχει πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας, και τα τμήματα Μάρκετινγκ ή/και Ιατρικών Υποθέσεων ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας που σχετίζονται με ένα ερώτημα, προκειμένου να απαντήσουν σε αυτό. Επιπλέον, άλλα από τα εσωτερικά μας τμήματα ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της ανάγκης γνώσης, όπως το νομικό τμήμα ή το οικονομικό τμήμα.

ii. Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων: ο Ιστότοπος μας απαιτεί ορισμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την υποστήριξη της τεχνολογίας πληροφοριών («ΤΠ»), οι οποίοι θα λαμβάνουν και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας (εφεξής «Εκτελούντες την Επεξεργασία»), όπως είναι απαραίτητο για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν. Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών όπως η υποστήριξη ΤΠ, η εξυπηρέτηση πελατών, οι ιατρικές υποθέσεις και το μάρκετινγκ. Διασφαλίζουμε ότι οι εν λόγω Εκτελούντες την Επεξεργασία υπόκεινται σε συμφωνίες προσθήκης απορρήτου δεδομένων που περιλαμβάνουν συμβατικές υποχρεώσεις των εν λόγω Εκτελούντων την Επεξεργασία: (α) να εφαρμόζουν και να διατηρούν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και (β) να επεξεργάζονται μόνο τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

iii. Άλλοι αποδέκτες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων: ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κυβερνητικές αρχές, δικαστικά όργανα, νομικούς συμβούλους, συμβούλους και επιχειρηματικούς συνεργάτες. Σε περίπτωση εταιρικής συγχώνευσης ή εξαγοράς, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν από εμάς μόνο σε τρίτους που εμπλέκονται στην εν λόγω συναλλαγή και μόνο υπό αυστηρή συμφωνία εμπιστευτικότητας. Κάθε άλλη αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται από εμάς μόνο, με την άδειά σας, και μόνο όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

iv. Διεθνείς διαβιβάσεις. Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων της ΕΕ εντός της ΕΕ δεν θα διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») χωρίς να υφίσταται συμπληρωματική σύμβαση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μεταξύ ημών και του εκτελούντος την επεξεργασία (αποδέκτης), η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο την εφαρμογή από τον εκτελούντα την επεξεργασία των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, αλλά και τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες («SCCs») για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ Άρθρο 26(2). Επιπλέον, δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση «C-311/18 Data Protection Commission vs. Facebook Ireland and Maximillian Schrems (“SchremsII”)» και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την ικανότητα κάθε αποδέκτη να συμμορφώνεται με τις SCCs, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ προστατεύονται επαρκώς.

4. Ισχύουσες περίοδοι διατήρησης

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες ή/και τις απαντήσεις που έχετε ζητήσει. Κατά τη λήξη της σχέσης σας μαζί μας. Μόλις τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας ή καταγγείλετε με άλλον τρόπο τη σχέση σας, θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή/και θα τα ανωνυμοποιήσουμε κατάλληλα, ώστε να μην μπορείτε πλέον να ταυτοποιηθείτε από αυτά (εκτός εάν υπάρχει κάποια άλλη βάση του ΓΚΠΔ για μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης ή άλλη υποχρέωση συμμόρφωσης στα πλαίσια του ΓΚΠΔ (Άρθρο 6(1)(γ)). Επιπλέον, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε προωθητικό υλικό και προσφορές, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά τυχόν προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια συμβατικής σχέσης, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν με βάση την αναγκαιότητα γνώσης μετά τη λήξη της εν λόγω συμβατικής σχέσης και θα διατηρηθούν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους ή για την υπεράσπιση μίας απαίτησης.

5. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω:

i. Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς ανά πάσα στιγμή.

ii. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας. Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση σε σχέση με το εάν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι, και εάν υποβάλλονται, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της απαρίθμησης των κατηγοριών των προσωπικών δεδομένων, των κατηγοριών των αποδεκτών τους και του δικαιώματος να λάβετε αντίγραφο χωρίς χρέωση. Ωστόσο, σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν άλλες βάσεις στα πλαίσια του ΓΚΠΔ που ενδέχεται να περιορίζουν αυτό το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας.

iii. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση τυχόν ελλιπών ή εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων.

iv. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας και (ανάλογα με τη βάση για την επεξεργασία), ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

v. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς δήλωση ότι ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχει λόγος που υπερισχύει του περιορισμού αυτού στα πλαίσια του ΓΚΠΔ.

vi. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλη οντότητα χωρίς κανένα εμπόδιο εκ μέρους μας, όταν η επεξεργασία μας πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται σε συγκατάθεση στα πλαίσια του ΓΚΠΔ, Άρθρο 6(1)(α).

vii. Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση, υπό ορισμένες συνθήκες, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, εκτός εάν υπάρχει υπερισχύουσα βάση για την εν λόγω επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Εάν η ένστασή σας δεν παρακάμπτεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς από εμάς.

viii. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων του οικείου κράτους μέλους που θα βρείτε εδώ: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

6. Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Ο παρόν Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Η Prestige Brands ενδέχεται να τοποθετήσει cookies Διαδικτύου στον σκληρό δίσκο σας.Τα cookies Διαδικτύου είναι μικρά αρχεία που μπορεί να τοποθετηθούν στον σκληρό δίσκο σας για σκοπούς τήρησης αρχείων. Τα cookies χρησιμοποιούνται για (α) να μας υπενθυμίζουν ποιος είστε προκειμένου να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, (β) να εκτιμήσουμε το μέγεθος του κοινού μας προσδιορίζοντας την επαναλαμβανόμενη χρήση του Ιστοτόπου για να βοηθήσουμε στη στόχευση διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά των χρηστών, (γ) να παρακολουθούμε την πρόοδο και τις συμμετοχές σας σε προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις και διαγωνισμούς, εάν υπάρχουν, και (δ) να μετράμε ορισμένα πρότυπα επισκεψιμότητας για χρήση ως εργαλείο έρευνας προκειμένου να κατανοήσουμε πώς οι συνήθειες των χρηστών μας είναι παρόμοιες ή διαφορετικές μεταξύ τους. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αποφασίσετε αν θα το αποδεχτείτε ή όχι. Με τη μη αποδοχή των cookies, ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά ή ενδέχεται να μην σας επιτραπεί η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες. Η Prestige Brands μπορεί επίσης να συλλέγει διευθύνσεις IP (η διεύθυνση διαδικτύου ενός υπολογιστή) για να παρακολουθεί τη συνεδρία ενός χρήστη, ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος. Αναλύουμε αυτά τα δεδομένα για ορισμένες τάσεις στα στατιστικά στοιχεία, όπως ποια μέρη του Ιστοτόπου μας επισκέπτονται οι χρήστες και πόσο χρόνο αφιερώνουν εκεί. Σε γενικές γραμμές, δεν συνδέουμε τις διευθύνσεις IP σας με κάτι που να μπορεί να σας αναγνωρίσει προσωπικά.

7. Ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αναφέρεται παραπάνω, ή έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με το απόρρητο σας σε σχέση με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε στείλτε μας μια λεπτομερή περιγραφή του προβληματισμού σας και επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: Prestige Brands (UK) Limited, Clockhouse Court, 5-7 London Road, St. Albans, AL1 1LA, επισκεφθείτε τη σελίδα «Επικοινωνία» και στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα, ή επικοινωνήστε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Privacy@PrestigeBrands.com.