Privatnost

Prestige Brands (UK) Limited („Prestige Brands“ ili „mi“ ili „naš“ ili „nas“) i svaka od njenih povezanih društava i podružnica (zajedno „Prestige Brands Group“) posvećena je poštivanju vaše privatnosti. Ova Izjava o privatnosti korisnicima web lokacije https://www.prestigebrands.com/ (naša „Web lokacija“) opisuje kako Prestige Brands, kao Voditelj obrade podataka (u okviru značenja Opće odredbe za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu „GDPR“)), prikuplja i obrađuje lične podatke i druge informacije korisnika u vezi s njihovim korištenjem naše Web lokacije. Pažljivo pročitajte ovu Izjavu o privatnosti, a ako se ne slažete s našim pravilima i praksama, na vama je da odlučite da ne koristite našu Web lokaciju. Pristupanjem ili korištenjem naše Web lokacije pristajete na ovu Izjavu o privatnosti. Ova Izjava o privatnosti se može s vremena na vrijeme promijeniti, stoga imajte na umu da ako nastavite koristiti ovu Web lokaciju nakon izmjena, smatra se da prihvatate te izmjene, zato povremeno provjeravajte ovu Izjavu. Također napominjemo da se drugi uslovi privatnosti i informacije mogu primjenjivati na druge web lokacije grupe Prestige Brands Group. Ova Izjava o privatnosti nije namijenjena za i ne kreira nikakva ugovorna ili druga zakonska prava za ili u ime druge strane. Ova Izjava o privatnosti se ne primjenjuje na web lokacije treće strane koje mogu biti povezane s našom Web lokacijom. Svi pojmovi u ovoj Izjavi o privatnosti napisani velikim slovima imaju isto značenje kao ono definirano u GDPR-u, osim ako nije drugačije definirano

SADRŽAJ OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI:

  1. Kategorije ličnih podataka, svrhe obrade i pravna osnova obrade
  2. Posljedice nepružanja podataka
  3. Kategorije primalaca i međunarodni prijenosi
  4. Važeći periodi zadržavanja
  5. Vaša prava na lične podatke
  6. Kolačići i druge tehnologije praćenja
  7. Pitanja i informacije za kontakt

1. Kategorije ličnih podataka, svrhe obrade i pravna osnova obrade – Koje lične podatke obrađujemo o vama i zašto?

i. Za svakog posjetioca naše Web lokacije prikupljat ćemo sljedeće podatke o korištenju: detalji web preglednika (tj. vrsta, verzija, jezik), vaš operativni sistem i interfejs, web lokacija na kojoj ste kliknuli da biste nas posjetili (referirajući URL), određene web lokacije koje posjećujete na našoj Web lokaciji, datum/vrijeme korištenja naše Web lokacije, status pristupanja / šifra statusa HTTP-a, količina prenesenih podataka, i vaša adresa internetskog protokola (IP). Ovi podaci su anonimni i prikupljaju se putem fajlova zapisnika naših servera. Svrha prikupljanja ovih podataka je pružanje pristupa našoj Web lokaciji dok održavamo sigurnost naše Web lokacije (uključujući detekciju tehničkih kvarova/grešaka u elektronskim prijenosima). Pravna osnova obrade ovih podataka jeste neophodnost za: (a) svrhe opravdanih poslovnih interesa, izuzev kada takve interese nadjačaju interesi ili osnovna prava i slobode subjekta podataka (korisnika naše Web lokacije) koji zahtijeva zaštitu ličnih prava u skladu s GDPR-om (član 6(1)(f)). Dodatne informacije možete zatražiti tako što ćete nas kontaktirati na dolje navedene načine i/ili (b) izvršavanje ugovora (korištenje i usaglašenost s Uslovima korištenja; https://dentek-eu.com/terms-conditions) čiji ste potpisnik ili kako bi se poduzeli koraci u skladu s vašim zahtjevom prije sklapanja ugovora u skladu s GDPR-om (član 6(1)(a)).

ii. Ako posjetite našu Web lokaciju i kreirate nalog na našoj Web lokaciji, morat ćete navesti sljedeće lične podatke koji čine podatke naloga: ID korisnika, lozinka, adresa e-pošte, ime i prezime, adresa, informacije o dobi, ( od vas se može tražiti da navedete podatke o svom poslu ili zanimanju i zašto ste zainteresirani za našu Web lokaciju i komunikaciju s nama). Svrha prikupljanja takvih ličnih informacija je upravljanje i sigurnost naloga, pružanje odgovora na vaše upite i/ili zahtjeve za informacije, pružanje marketinških materijala i informacija u mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, dok se osigurava i održava kvaliteta naše Web lokacije koji je pristupačan korisnicima (uključujući pravovremenu isporuku informacija kako bi se ispunile vaše potrebe). Pravna osnova obrade ovih podataka jeste neophodnost za: (a) svrhe opravdanih poslovnih interesa, izuzev kada takve interese nadjačaju interesi ili osnovna prava i slobode subjekta podataka (korisnika naše Web lokacije) koji zahtijeva zaštitu ličnih prava u skladu s GDPR-om (član 6(1)(f)). Takvi interesi uključuju kreiranje i administriranje vašim nalogom na vaš zahtjev, kao i postizanje drugih svrha navedenih u nastavku. Dodatne informacije možete zatražiti tako što ćete nas kontaktirati na dolje navedene načine; i/ili (b) izvršavanje ugovora čiji ste potpisnik ili kako bi se poduzeli koraci u skladu s vašim zahtjevom prije sklapanja ugovora u skladu s GDPR-om (član 6(1)(a)); i/ili (c) usaglašenost s pravnom obavezom prema kojoj smo subjekt GDPR-a (član 6(1)(c)). OK

 

iii. Ako učestvujete u anketama ili takmičenjima putem naše Web lokacije, prikupljamo i obrađujemo sljedeće lične podatke o vama: adresa e-pošte, ime i prezime, adresa, informacije o vašem poslu ili zanimanju, povratne informacije na anketu ili takmičenje ili druge informacije navedene u vezi s takmičenjem, kao i dodatni demografski podaci. Svrha prikupljanja takvih ličnih podataka je sprovođenje ankete ili takmičenja, obavještavanje pobjednika, dostavljanje nagrada, analiza vaših interesa (u svrhe oglašavanja, poboljšavanja naših proizvoda i procjene interesovanja, zahtjeva). Pravna osnova obrade ovih podataka jeste neophodnost za: (a) svrhe opravdanih poslovnih interesa, izuzev kada takve interese nadjačaju interesi ili osnovna prava i slobode subjekta podataka (korisnika naše Web lokacije) koji zahtijeva zaštitu ličnih prava u skladu s GDPR-om (član 6(1)(f)). Takvi interesi uključuju kreiranje i administriranje vašim nalogom na vaš zahtjev, kao i postizanje drugih svrha navedenih u nastavku. Dodatne informacije možete zatražiti tako što ćete nas kontaktirati na dolje navedene načine; i/ili (b) usaglašenost s pravnom obavezom prema kojoj smo subjekt GDPR-a (član 6(1)(c)). Također, postoji pravna osnova jer ste dali pristanak na obradu svojih ličnih podataka u jednu ili više određenih svrha (tj. anketa ili takmičenje) prema GDPR-u (član 6(1)(a)).

2. Posljedice nepružanja podataka

Nakon što posjetite našu Web lokaciju, neophodno je da navedete svoje lične podatke kako biste s nama sklopili ugovor ili kako biste primali odgovore na zahtjeve za oglašavanjem, informacijama i/ili druge odgovore na zahtjeve. Kada je pružanje ličnih podataka dobrovoljno i ne navedete svoje lične podatke, tada možda nećete moći primiti takve odgovore na zahtjeve za oglašavanjem, informacijama i/ili druge odgovore na zahtjeve. Međutim, nećete snositi zakonske posljedice ako ne pružite svoje lične podatke, osim ako nije drugačije naznačeno.

3. Kategorije primalaca i međunarodni prijenosi

Vaše lične podatke možemo prenositi sljedećim stranama u svrhe obrade.

i. Prestige Brands Group: naša matična kompanija, Prestige Consumer Healthcare Company Inc., u SAD-u i svako njeno povezano društvo i podružnica unutar globalne grupe Prestige Brands Group mogu primiti vaše lične podatke ako je potrebno u gore opisane svrhe obrade. U zavisnosti od kategorija ličnih podataka i svrhe zbog koje smo prikupljali vaše lične podatke, različiti interni odjeli unutar kompanije Prestige Brands mogu primiti vaše lične podatke. Naprimjer, naš IT odjel ima pristup vašim podacima naloga, a naši odjeli za marketing i/ili medicinska pitanja mogu imati pristup vašim podacima u vezi s upitom kako bi na njega mogli odgovoriti. Nadalje, naši drugi interni odjeli mogu imati pristup određenim ličnim podacima o vama kada se za to ukaže potreba, npr. pravni ili finansijski odjel.

ii. Izvršioci obrade podataka: naša Web lokacija zahtijeva određene pružaoce usluga trećih strana koji podržavaju naše informacione tehnologije („IT“), a koji će primati i obrađivati vaše lične podatke prema našim uputstvima (pod nazivom „Izvršioci obrade“) po potrebi u svrhe obrade opisane u ovom tekstu. Izvršioci obrade mogu uključiti pružaoce usluga kao što su IT podrška, korisnička podrška, medicinski poslovi i marketing. Osiguravamo da su takvi Izvršioci obrade podložni dodacima sporazuma o privatnosti podataka koji uključuju ugovorne obaveze tih Izvršioca obrade: (a) kako bi implementirali i održavali odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u cilju osiguranja sigurnosti podataka i zaštite vaših ličnih podataka; i (b) kako bi obrađivali samo lične podatke prema našim uputama.

iii. Drugi primaoci u skladu s važećim zakonima i propisima za zaštitu podataka: vaše lične podatke možemo prenositi agencijama za provođenje zakona, vladinim tijelima, pravosudnim organima, pravnim savjetnicima, konsultantima i poslovnim saradnicima. U slučaju korporativnih spajanja ili akvizicija, lične podatke možemo prenositi samo trećim stranama koje su uključene u takvu transakciju i samo prema ugovoru o povjerljivosti. Sva druga otkrivanja vaših ličnih podataka obavljat ćemo uz vaš pristanak i samo ako to dozvoljava važeći zakon.

iv. Međunarodni prijenosi. Osiguravamo da se lični podaci stanovnika EU unutar EU neće prenositi izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP“) bez dopune ugovora o zaštiti podataka koje potpisujemo mi i izvršilac obrade (primalac) a koji uključuje ne samo primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera od strane izvršioca obrade, već i Standardne ugovorne klauzule („SUK-ovi“) u svrhe GDPR-a, člana 26(2). Nadalje, posvećeni smo poštivanju obrazloženja Evropskog suda pravde („ESP“) u predmetu C-311/18 Data Protection Commissioner protiv Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) i nastavit ćemo pratiti sposobnost svakog primaoca da se pridržava SUK-ova, pazeći da poduzmemo sve potrebne mjere kako bismo osigurali adekvatnu zaštitu prijenosa izvan EEP-a.

4. Važeći periodi zadržavanja

Vaše lične podatke ne zadržavamo duže nego što je potrebno kako bismo vam pružili informacije, usluge i/ili odgovore koje ste tražili. Nakon što prekinete odnos s nama. Nakon što ukinete nalog ili na drugi način prekinete odnos s nama, uklonit ćemo vaše lične podatke i/ili pravilno ih anonimizirati kako više ne biste bili identificirani na osnovu njih (osim ako u GDPR-u ne postoji neka druga osnova za duže zadržavanje ili druga obaveza usaglašenosti prema kojoj smo subjekt GDPR-a (član 6(1)(c)). Pored toga, zadržat ćemo vaše podatke o kontaktu kako bismo vam nastavili slati marketinške materijale i ponude samo ako to dozvoljava važeći zakon. Kada su u pitanju lični podaci povezani s ugovornim odnosom, vaše podatke ćemo održavati ako je potrebno da ih znamo nakon raskida ugovornog odnosa i čuvat ćemo ih samo ako je potrebno radi usklađenosti s važećim zakonom ili radi odbrane u slučaju tužbe.

5. Vaša prava na lične podatke

Imate sljedeća prava koja možete ostvariti korištenjem podataka za kontakt navedenih ispod:

i. Pravo na povlačenje pristanka. Svoj pristanak na našu obradu vaših ličnih podataka možete povući bilo kada.

ii. Pravo da zatražite pristup svojim ličnim podacima. Od nas možete zatražiti da potvrdimo obrađujemo li vaše lične podatke ili ne, i ako vršimo obradu, onda imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima, uključujući listu svih kategorija ličnih podataka, kategorija primalaca informacija, te imate pravo dobiti besplatnu kopiju. Međutim, napominjemo da prema GDPR mogu postojati druge osnove koje mogu ograničiti ovo pravo na pristup ličnim podacima.

iii. Pravo da zatražite ispravak svojih ličnih podataka. Imate pravo na popunjavanje ili ispravku svojih nepotpunih ili netačnih ličnih podataka.

iv. Pravo da tražite brisanje (pravo na zaboravljanje). Imate pravo da od nas zatražite brisanje svojih ličnih podataka, a (u zavisnosti od osnove obrade) mi možemo biti dužni da obrišemo te lične podatke.

v. Pravo da zatražite ograničenje obrade. Imate pravo da od nas zatražite izjavu da smo dužni da ograničimo obradu vaših ličnih podataka, osim ako ne postoji osnova koja nadjačava takvo ograničenje u skladu s GDPR-om.

vi. Pravo da zatražite prijenos podataka. Imate pravo da dobijete svoje lične podatke koje ste nam dali u strukturiranom, najčešće korištenom i čitljivom formatu. Nadalje imate pravo na prijenos takvih ličnih podataka drugom subjektu bez prepreka s naše strane, ako se naša obrada vrši automatski i zasniva se na pristanku prema GDPR-u, član 6(1)(a).

vii. Pravo na protivljenje. Imate pravo da se u određenim okolnostima usprotivite obradi svojih ličnih podataka, osim ako ne postoji osnova koja nadjačava takvu obradu u skladu s GDPR-om. Ako vaše protivljenje ne nadjačava važeći zakon, vaše lične podatke više nećemo obrađivati u takve svrhe.

viii. Pravo na slanje žalbe. Imate pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka u relevantnoj državi članici koju možete pronaći ovdje: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

6. Kolačići i druge tehnologije praćenja

Ova Web lokacija koristi kolačiće i druge tehnologije praćenja. Prestige Brands može postaviti internetske kolačiće na vaš tvrdi disk. Internetski kolačići su mali fajlovi koji se mogu postaviti na vaš tvrdi disk u svrhe vođenja evidencije. Kolačići se koriste za (a) prepoznavanje posjetilaca u cilju pružanja bolje usluge; (b) procjenu veličine naše publike određivanjem ponovljene upotrebe Web lokacije kako bi se ciljali oglasi na osnovu korisničkih interesovanja i ponašanja; (c) praćenje vašeg napretka i unosa u promocijama, nagradnim igrama i takmičenjima, ako postoje; i (d) mjerenje određenih obrazaca saobraćaja radi upotrebe kao alata kojim se istražuje kako navike naših korisnika nalikuju ili se razlikuju jedne od drugih. Preglednik vas može obavijestiti kada primite kolačić i tako omogućiti da prihvatite ili odbijete kolačić. Ako ne prihvatite kolačić, neke web strance se možda neće pravilno prikazivati ili vam možda neće biti dozvoljen pristup nekim informacijama. Prestige Brands također može prikupljati IP adrese (internetska adresa računara) kako bi pratila sesiju korisnika a da pritom korisnik ostane anoniman. Na osnovu ovih podataka analiziramo određene statističke trendove, npr. koje dijelove naše web lokacije korisnici posjećuju i koliko dugo se tamo zadržavaju. Općenito, ne povezujemo vaše IP adrese s bilo čime što vas lično može identificirati.

7. Kontakt i drugi podaci

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Izjavi o privatnosti, želite ostvariti svoja prava kao što je gore navedeno, ili imate bilo kakve zabrinutosti zbog privatnosti u vezi s ovim pravilima, pošaljite nam opis problema i kontaktirajte nas na: Prestige Brands (UK) Limited, Clockhouse Court, 5-7 London Road, St. Albans, AL1 1LA; ili posjetite našu stranicu Kontaktirajte nas i pošaljite nam e-poruku; ili pošaljite e-poruku na: Privacy@PrestigeBrands.com.