Όροι χρήσης

Ακολουθούν οι όροι της νομικής συμφωνίας («Συμφωνία», «Όροι χρήσης») μεταξύ εσάς και της Prestige Brands (UK) Limited και των θυγατρικών της (συλλογικά, «Prestige Brands»). Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή/και άλλη χρήση αυτού του ιστοτόπου καθώς και άλλων ιστοτόπων της οικογένειας ιστοτόπων της Prestige Brands (συλλογικά, «Ιστότοπος» ή «Ιστότοποι»), αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών και επανεξαγωγών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να περιηγείστε ή/και να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο αφού πρώτα διαβάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία προσφέρει τον Ιστότοπο δωρεάν και σε αντάλλαγμα για αυτή την παροχή, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης του παρόντος. Το υλικό που παρέχεται στον Ιστότοπο προστατεύεται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και των διεθνών συνθηκών. Οι παρόντες όροι πρόσβασης ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς και δεν τροποποιούν με κανέναν τρόπο τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που μπορεί να έχετε με την Εταιρεία για προϊόντα, λογισμικό, υπηρεσίες, εκτός εάν η Εταιρεία έχει δώσει γραπτές οδηγίες για το αντίθετο. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η εξουσιοδότησή σας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως οποιοδήποτε υλικό έχετε κατεβάσει ή εκτυπώσει και να διακόψετε τη χρήση οποιονδήποτε υπερσυνδέσμων προς τον Ιστότοπο, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση από εσάς θα συνιστά μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών.

Η Εταιρεία μπορεί να αναθεωρήσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας την παρούσα δημοσίευση. Με τη χρήση του Ιστοτόπου συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά τον Ιστότοπο και τη σελίδα για να εξακριβώσετε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης με τους οποίους δεσμεύεστε. Οποιοδήποτε νέο Υλικό (όπως ορίζεται παρακάτω) ή δυνατότητες του Ιστοτόπου υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία. Η Εταιρεία μπορεί να προσθέσει, να αλλάξει, να διακόψει, να αφαιρέσει ή να αναστείλει οποιοδήποτε Υλικό δημοσιεύεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών των προϊόντων που περιγράφονται ή απεικονίζονται στον Ιστότοπο, προσωρινά ή μόνιμα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση.

Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν μέσω παραπομπής, και στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://dentek-eu.com/privacy-policy. Με τη χρήση του Ιστοτόπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία συζητά και διέπει τη συλλογή και τη χρήση από την Εταιρεία οποιωνδήποτε πληροφοριών υποβάλετε στην Εταιρεία ηλεκτρονικά.

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Πνευματικά δικαιώματα. Το Υλικό του Ιστοτόπου στο σύνολο του, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε λογισμικού, δεδομένων, κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, κλιπ ήχου και βίντεο, λογότυπων, εικονιδίων, συνδέσμων και άλλων αρχείων, καθώς και η επιλογή και η διάταξή τους («Υλικό») αποτελούν υλικό που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα της Prestige Consumer Healthcare, Inc. ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της, ανάλογα με την περίπτωση, ή από τον αρχικό δημιουργό του Υλικού. Χορηγείται άδεια προβολής, αντιγραφής, διανομής και λήψης του Υλικού του Ιστοτόπου για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείτε το Υλικό και ότι διατηρείτε όλες τις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτό. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να διανέμετε, να αντιγράφετε, να αναπαράγετε, να προβάλλετε, να αναδημοσιεύετε, να κατεβάζετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε Υλικό του Ιστοτόπου για εμπορική χρήση χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. Δεν μπορείτε να “καθρεφτίζετε” οποιοδήποτε Υλικό του Ιστοτόπου σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε Υλικού του Ιστοτόπου ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί ιδιωτικότητας και δημοσιότητας, καθώς και τους κανονισμούς και τις διατάξεις περί επικοινωνιών.

Εμπορικά σήματα. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά διακριτικά και τα λογότυπα («Εμπορικά σήματα») που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι καταχωρισμένα και μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων της. Επιπλέον, όλες οι επικεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και τα σενάρια είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων της και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας ή του κατόχου των Εμπορικών Σημάτων. Αναγνωρίζετε ότι τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή του κατόχου των Εμπορικών Σημάτων. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει σε εσάς οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε από τα Εμπορικά Σήματα. Περαιτέρω, κανένα στοιχείο του Ιστοτόπου δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως παραχώρηση, με υπαινιγμό, αποποίηση ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος που χρησιμοποιείται ή εμφανίζεται στον Ιστότοπο, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας ή του κατόχου του Εμπορικού Σήματος. Απαγορεύεται αυστηρά η κατάχρηση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου του Ιστοτόπου.

Υπερσύνδεσμοι και πλαισίωση. Σας χορηγείται περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργείτε έναν σύνδεσμο “υπερκειμένου” στον Ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί στη σελίδα εισόδου του Ιστοτόπου και δεν απεικονίζει την Εταιρεία ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες της με ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή άλλως δυσφημιστικό τρόπο. Αυτό το περιορισμένο δικαίωμα μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Απαγορεύεται η χρήση τεχνικών πλαισίωσης για την ενσωμάτωση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή εμπορικής επωνυμίας της Εταιρείας ή άλλων πληροφοριών ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που βρίσκονται στον Ιστότοπο, του περιεχομένου οποιουδήποτε κειμένου ή της διάταξης/σχεδιασμού οποιασδήποτε σελίδας ή οποιασδήποτε μορφής περιέχεται σε μια σελίδα, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Υλικό που μεταφορτώνεται Οποιοδήποτε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ή άλλου Υλικού που διατίθεται για λήψη από τον Ιστότοπο, αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και των δικαιοπαρόχων, προμηθευτών και συνεργατών της. Εάν πραγματοποιήσετε λήψη λογισμικού από τον Ιστότοπο, η χρήση του λογισμικού υπόκειται στους όρους άδειας χρήσης της συμφωνίας άδειας χρήσης λογισμικού που συνοδεύει ή παρέχεται με το λογισμικό. Δεν μπορείτε να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε το λογισμικό μέχρι να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους όρους της ισχύουσας συμφωνίας άδειας χρήσης λογισμικού. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του λογισμικού σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή ή τοποθεσία για περαιτέρω αναπαραγωγή ή αναδιανομή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην ισχύουσα συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού στην περίπτωση του λογισμικού ή στη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας στην περίπτωση κωδικών ή άλλου υλικού που μεταφορτώνεται.

Περιορισμένη πρόσβαση. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Εταιρεία, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε άλλες περιοχές του συστήματος υπολογιστών της Εταιρείας ή σε άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα για οποιονδήποτε σκοπό. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε ρομπότ, συστήματα ανίχνευσης, άλλη αυτόματη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για να “σαρώσετε”, να παρακολουθήσετε, να “εξορύξετε” ή να αντιγράψετε τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου ή το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτές χωρίς τη ρητή, προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται να στέλνετε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) ή ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστοτόπου για οποιονδήποτε λόγο. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρέμβετε ή να επιχειρήσετε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της Εταιρείας.

Επιπρόσθετοι περιορισμοί χρήσης. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε, να μεταδίδετε, να στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να αναμεταδίδετε ή να αποθηκεύετε υλικό σε ή μέσω οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία («Υπηρεσίες»), το οποίο, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας: (i) παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, πολιτειακό, ομοσπονδιακό ή μη νόμο ή κανονισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, (ii) είναι απειλητικό, άσεμνο, δυσφημιστικό ή θα μπορούσε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να επηρεάσει αρνητικά οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ή οντότητα (συλλογικά, «Πρόσωπα») ή (iii) παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλους νόμους ή κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρόμοιους νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εγκατάστασης ή διανομής “πειρατικών” ή άλλων προϊόντων λογισμικού που δεν διαθέτουν κατάλληλη άδεια χρήσης από εσάς. Είστε υπεύθυνοι για την εξακρίβωση των νόμων ή κανονισμών που ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο με τρόπο που, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, συνάδει με τους σκοπούς των εν λόγω Υπηρεσιών. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το εάν κάποια σχεδιαζόμενη χρήση ή ενέργεια επιτρέπεται, επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο webmaster@PrestigeBrands.com.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήσεις των Υπηρεσιών που περιγράφονται παρακάτω απαγορεύονται ρητά:

 1. η αναφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλο τρόπο πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, λογισμικού, μουσικής, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων ή άλλου υλικού (συλλογικά «Περιεχόμενο») που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, αδικοπρακτικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό, προσβλητικό της ιδιωτικότητας, εκδηλωτικό μίσους, ή φυλετικά, εθνοτικά ή με άλλο τρόπο επιλήψιμο. Η πορνογραφία και το σχετικό με την πορνογραφία εμπόριο απαγορεύονται σε όλες τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδέσμων προς πορνογραφικό περιεχόμενο αλλού;
 2. η πρόκληση ή επιχείρηση πρόκλησης βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο;
 3. η πλαστοπροσωπία άλλου ατόμου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, στελεχών της Εταιρείας, επικεφαλής φόρουμ, ή η ψευδής δήλωση ή με άλλο τρόπο παραπλανητική παρουσίαση της σχέσης σας με κάποιο άτομο ή οντότητα;
 4. η πλαστογράφηση επικεφαλίδων ή χειραγώγηση με άλλο τρόπο αναγνωριστικών με στόχο να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου μεταδίδεται μέσω των Υπηρεσιών ή η ανάπτυξη σελίδων περιορισμένης πρόσβασης ή σελίδων πρόσβασης μόνο με κωδικό πρόσβασης ή κρυφών σελίδων ή εικόνων (εκείνων που δεν συνδέονται με άλλη προσβάσιμη σελίδα);
 5. η αναφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο δεν έχετε δικαίωμα να μεταδώσετε βάσει οποιουδήποτε νόμου ή βάσει συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων (όπως εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες) που έχουν αποκτηθεί ή αποκαλυφθεί στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή βάσει συμφωνιών μη αποκάλυψης;
 6. η αναφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας;
 7. η αναφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιασδήποτε μη ζητηθείσας ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, διαφημιστικού υλικού, “ανεπιθύμητης αλληλογραφίας”, “spam”, “αλυσιδωτών επιστολών”, “συστημάτων πυραμίδας” ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προσέλκυσης, εκτός από τις περιοχές των Υπηρεσιών, εάν υπάρχουν, που προορίζονται για τον σκοπό αυτό;
 8. η αναφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλο τρόπο οποιουδήποτε υλικού περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων σχεδιασμένων να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού;
 9. η παρακώλυση της κανονικής ροής του διαλόγου, η πρόκληση “κύλισης” ταχύτερα από ό,τι οι άλλοι χρήστες των Υπηρεσιών μπορούν να πληκτρολογήσουν, ή άλλες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετέχουν σε ανταλλαγές σε πραγματικό χρόνο;
 10. η παρεμπόδιση ή παρακώλυση των Υπηρεσιών ή των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται με τις Υπηρεσίες ή η μη υπακοή σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με τις Υπηρεσίες;
 11. η εκούσια ή ακούσια παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανονισμών που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, οποιονδήποτε κανόνων οποιουδήποτε εθνικού ή άλλου χρηματιστηρίου αξιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου ή του NASDAQ, καθώς και οποιωνδήποτε κανονισμών που έχουν ισχύ νόμου. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων ή κανονισμών που ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς;
 12. η έμμονη παρενοχλητική παρακολούθηση ή με άλλο τρόπο παρενόχληση άλλου Προσώπου;
 13. η προώθηση ή παροχή εκπαιδευτικών πληροφοριών (οδηγιών) σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, η προώθηση σωματικής βλάβης ή τραυματισμού κατά οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου ή η προώθηση οποιασδήποτε πράξης κακοποίησης ζώων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή οδηγιών για τη συναρμολόγηση βομβών, χειροβομβίδων και άλλων όπλων και τη δημιουργία ιστοτόπων σφαλμάτων;
 14. η παραβίαση ασφαλείας ή παρακώλυση των επικοινωνιών μέσω του Διαδικτύου Οι παραβιάσεις της ασφάλειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε δεδομένα των οποίων δεν είστε ο προοριζόμενος αποδέκτης ή τη σύνδεση σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν έχετε ρητή εξουσιοδότηση πρόσβασης;
 15. ο περιορισμός ή παρεμπόδιση οποιουδήποτε άλλου επισκέπτη να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω “χάκινγκ” ή αλλοίωσης οποιουδήποτε τμήματος του Ιστοτόπου, και
 16. η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται στην παρούσα Συμφωνία.

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που μας υποβάλετε θα είναι απαλλαγμένη από μη εξουσιοδοτημένη εισβολή τρίτων μερών. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλετε στην Εταιρεία γίνονται με δική σας ευθύνη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ο παρόν Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτου μέρους. Παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους αποκλειστικά για τη διευκόλυνση σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα αποχωρήσετε από τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν έχει ελέγξει όλους αυτούς τους ιστοτόπους τρίτου μέρους και δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστοτόπους, το περιεχόμενό τους ή τις πολιτικές τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πολιτικών απορρήτου ή της απουσίας αυτών. Η Εταιρεία δεν εγκρίνει ούτε εκπροσωπεί ιστοτόπους τρίτου μέρους ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικά που βρίσκονται εκεί, ή οποιαδήποτε αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες τρίτου μέρους που συνδέονται με τον Ιστότοπο, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια η οποία προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιουσδήποτε τέτοιους ιστοτόπους τρίτου μέρους.

 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας παιδιού κάτω των 13 ετών και πιστεύετε ότι έχουμε λάβει εν αγνοία μας πληροφορίες που αφορούν το παιδί σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο webmaster@PrestigeBrands.com για να συζητήσουμε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών.

 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ («ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ») ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΑΓΑΘΟ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

ΣΤΟN ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟN ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. O ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή/ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΝΟΜΙΜΗ Ή ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΗΣΥΧΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΥ, ΗΣΥΧΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ, ΙΟΥΣ, ΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WORM, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΟΥΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Κατανοείτε ότι δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση από το διαδίκτυο ή τον Ιστότοπο θα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλους καταστροφικούς κώδικες. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις σας για την προστασία από ιούς και την ακρίβεια της εισαγωγής και της εξόδου δεδομένων, καθώς και για τη διατήρηση ενός μέσου εκτός του ιστοτόπου μας για τυχόν ανακατασκευή τυχόν απώλειας δεδομένων. Συμφωνείτε ότι η μόνη μας υποχρέωση απέναντί σας είναι να σας παρέχουμε τον Ιστότοπο ως έχει. Συμφωνείτε ότι, εκτός εάν κάνουμε κάτι που συνιστά (α) βαριά αμέλεια, απερισκεψία ή πράξη συνειδητής ή σκόπιμης εσκεμμένης παράβασης ή (β) παραβίαση νόμου περί προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με τον Ιστότοπο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΣΟΔΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ Ή ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ Ή ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΤΕ, ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΑΣΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΕΥΘΥΝΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΒΡΑΒΕΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ Ή ΑΜΟΙΒΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΑΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΗΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜEΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα Υλικά στον Ιστότοπο παρέχονται με «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ». Η χρήση, αντιγραφή ή αποκάλυψη από την κυβέρνηση υπόκειται σε περιορισμούς, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς. Η χρήση των Υλικών από την κυβέρνηση συνιστά αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή άλλου κατόχου δικαιωμάτων κυριότητας σε αυτά.

ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ

Οποιοδήποτε υλικό, πληροφορία ή ιδέα που μεταδίδετε ή δημοσιεύετε στον Ιστότοπο με οποιοδήποτε μέσο θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό και μπορεί να διαδοθεί ή να χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΑΛΛΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΣΗ.

Ο Ιστότοπος ελέγχεται από την Εταιρεία από τα γραφεία της εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα Υλικά του Ιστοτόπου είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλες τοποθεσίες και την πρόσβαση σε αυτά από περιοχές όπου το περιεχόμενο είναι παράνομο ή απαγορεύεται. Όσοι επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι είναι αντίθετη προς τον νόμο, τότε η διάταξη ή οι διατάξεις αυτές θα ερμηνευθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις προθέσεις των μερών, με τις υπόλοιπες διατάξεις να παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η παράλειψη της Εταιρείας να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη, εκτός εάν αναγνωρίζεται και συμφωνείται από την Εταιρεία εγγράφως. Οι τίτλοι των τμημάτων της παρούσας συμφωνίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης των μερών και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική σημασία. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει από την εταιρεία. Η παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από εσάς χωρίς τη ρητή, προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ανεπιστρεπτί και άνευ όρων (i) συναινείτε να τίθεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου για οποιαδήποτε διαφορά η οποία προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία ή σχετίζεται με αυτήν, (ii) συμφωνείτε να μην κινήσετε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία ή σχετίζεται με αυτήν, παρά μόνο στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, (iii) συμφωνείτε να μην επικαλεστείτε ή να ισχυριστείτε ότι η εν λόγω δικαστική διαδικασία έχει ασκηθεί σε ακατάλληλο δικαστήριο και (iv) συμφωνείτε ότι τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν την αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία. Η Εταιρεία δικαιούται όλες τις εύλογες αμοιβές και έξοδα δικηγόρων σε σχέση με την επιβολή οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η τελευταία μπορεί να σας ζητήσει να υποβάλετε οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από τη χρήση των παρόντων Όρων Χρήσης ή του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν ή αφορούν την ερμηνεία, την παραβίαση, την ακυρότητα, τη μη εκτέλεση ή τον τερματισμό τους, σε οριστική και δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Δικαστηρίου Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (LCIA) που εφαρμόζουν το ουσιαστικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία και Ουαλία).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Καμία παραίτηση της Εταιρείας από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή προϋπόθεση ή παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, και οποιαδήποτε παράλειψη της Εταιρείας να διεκδικήσει ένα δικαίωμα ή διάταξη βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Οι Όροι Χρήσης και η Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας αποτελούν τη μοναδική και πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τον Ιστότοπο και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες και ταυτόχρονες συνεννοήσεις, συμφωνίες, δηλώσεις και εγγυήσεις, τόσο γραπτές όσο και προφορικές, σχετικά με τον Ιστότοπο.